هر شکلی که باشه این جنگ رو ببرید. تمامِ تلاشتون رو تو کارزار بکنید و قبل و بعدش آسوده باشید. کنکور هر چقدر هم که "خر است" باشد باز هم می شود رامش کرد. دعای همه پشتتان است.


+منم فردا صبح بر می گردم اردبیل. امتحاناتِ لعنتی!

+همیشه قدرِ هر چیزی که تو اون لحظه دارید رو تو همون لحظه بدونید.

بعدش میشه افسوس، قبلش میشه حرص.


پی نوشت: تیتر از علی عظیمی