مودمم یهویی پوکید :|
فعلاً تا اطلاع ثانوی نیمه تعطیلیم! :| :| :|


اطلاع ثانوی: به حیاتِ مجدد برگشته ولی هنوز هم تو کُماست! :|

اطلاع ثانویِ ثانوی: برای شادی روح آن مرحوم، آن وایرلسِ جان، آن تی پی لینکِ روزگار؛ یک اندوه همگانی لطفاً...سه دقیقه عزای عمومی و سه ثانیه سکوت! :(

اطلاعِ ثالثی: مودمِ جدید اومده! چی چی آورده؟ هیچی؛ همین که سالم رسیده خداروشکر! :))