(پُست موقّتاً ثابت!)


برای اطّلاعات بیشتر به این آدرس برید :)

پ.ن: جایزه ی نفر اوّل هفت میلیون تومنه ها! نفر دوّم پنج و نفر سوّم سه میلیون! به پنج اثر برگزیده هم نفری یه میلیون میدن! بشتابید تهران دیده ها (چون داستانا باید مربوط به شهر تهران باشه!) بشتابید!