فکر کنم خبرشو قبلاً شنیده باشین. توضیح اضافه نمیدم؛ خدا خیرتون بده :)پی نوشت: خودم هنوز شماره حساب رو چک نکردم ولی این عکس رو از وبلاگی برداشتم که قابل اطمینانه.