فردا روزیه که خیلی اتفاقا قراره بیفته، که اگه درست بیفته، خیلی چیزا تغییر میکنن؛ مسیر عوض میشه! این یکی دو روز خوب بودم و خوب گذشته. امروز بعد از چندسال دوباره پینگ پنگ بازی کردم که خیلی خوب بود! الانم خستگی بعد از یه ورزش نکردن طولانی گریبانمو گرفته!!! :))) احتمالاً یکی از دوستای خیلی خوبمم به زودی ببینم. به آینده امیدوار نیستم، به پیگیریای خودم چرا! :)