پیشنهاد میدم اگه دنبالِ موسیقیِ خوب واسه گوش کردن هستید، اگه براتون مهمه که یه چیز خوب گوش بدید، به xytune یه فرصت بدین! مثل یه بازارِ پر از بوها و رنگ ها و طعم ها و صداهای متفاوت، بگردین و پیدا کنین آهنگ خودتونو :)


+هیچ نمیشناسم کی ان یا کجان یا چی... فقط میدونم کارشون درسته!