کسی سریالِ فریندزو دیده؟ همه اش بیمزّه ست یا فقط پنج قسمت اوّلش اینجوریه؟

+کسی میدونه چرا یه انتشاراتی ای که کتاب میده بیرون، چرا دوبار کتابشو نمیخونه که ببینه چقدر ترجمه اش ناقصه یا چرا اینهمه اشتباه تایپی و نگارشی داره؟! :/