همیشه امکانش هست که دوستای باحال و خندان و عزیزِ جدیدتری پیدا کنید؛ که کنارِ دوستای قبلیتون، از بودنشون یه خنده ی دوست داشتنی تو صورتِ خدا بخاطرِ خلقتش توی صورتتون ببینید!