اگه تو زندگیتون کسی هست که دوستش دارین، حتماً اینو همین الان بهش بگین! همین الان!