بعضی وقتا باید اینقد خسته شد که از وفور له شوندگیِ عضلانیِ مزیّن به اسید لاکتیک (!) و یه گوشه افتادگی مثل ژلهِ خردسالِ کنجِ یخچال، مثل چی* ذوق کرد!


*هر چی خودتون صلاح میدونیدا!!!