کینگ رام - شکارچی


استخونهات صدای پوکی میدن،

آواز گرگها رو دور آتش دوست نداری

استخونهات صدای پوکی میدن،

همه گوش‌هاشون رو با ترس گرفتن

من با صدای ستون هایِ تنِ تو،

می‌‌رقصم، می‌‌رقصم

من با جفت لبای خشک و سردِ تو،

داغ میشم، می‌‌میرم

مزه دستات منو مجنون کرده،

بیا بشین کنارِ من تا شب رو صبح کنیم

کش و قوس‌هات منو وحشی کردن،

مثل گرگ دور آتش پنجه تیز کردم

من با صدای ستون هایِ تنِ تو،

می‌‌رقصم، می‌‌رقصم

من با جفت لبای خشک و سردِ تو،

داغ میشم، می‌‌میرم

من با تَرَک های زیرِ پوستِ تو،

آب میشم، می‌میرم

من تو پهنای چشمای شاکیِ‌ تو،

غرق می‌‌شم می‌میرم

اخمِ تو، روی من شلاق می‌‌شه

توی من فریاد می‌‌شه، نمی‌‌تونم ساکت شم

خنده هات، مثل تیری تو هدف

منو از پا میندازه، چه خوب آزارم میده

شکارچی، توی دامت گیر کردم

مثل طعمه اسیرم، دلم می‌‌خواد بمیرم

شکارچی، توی دامم گیر کردی

چه طعمهٔ لذیذی، چه شکار شیرینی‌...