تابستونی که نصف شد، کتابهایی که داخل کارتن موندن، لیست کارای نکرده، فیلمای ندیده، آهنگای نشنیده... #غر_زدن_ممنوع!